Houston Galleria (Walton Street Capital)
       
     
311 South Wacker Drive (Walton Street Capital)
       
     
Antara (Walton Street Capital)
       
     
The Knickerbocker (Walton Street Capital)
       
     
Fairmont Scottsdale Princess (Walton Street Capital)
       
     
Park Central (Walton Street Capital)
       
     
2050 Main Street (Walton Street Capital)
       
     
The Drake (Walton Street Capital)
       
     
Houston Galleria (Walton Street Capital)
       
     
Houston Galleria (Walton Street Capital)
311 South Wacker Drive (Walton Street Capital)
       
     
311 South Wacker Drive (Walton Street Capital)
Antara (Walton Street Capital)
       
     
Antara (Walton Street Capital)
The Knickerbocker (Walton Street Capital)
       
     
The Knickerbocker (Walton Street Capital)
Fairmont Scottsdale Princess (Walton Street Capital)
       
     
Fairmont Scottsdale Princess (Walton Street Capital)
Park Central (Walton Street Capital)
       
     
Park Central (Walton Street Capital)
2050 Main Street (Walton Street Capital)
       
     
2050 Main Street (Walton Street Capital)
The Drake (Walton Street Capital)
       
     
The Drake (Walton Street Capital)